L'H* 93 337 19 62 · Granollers 93 860 00 99

Campanya Especial
Acreditació en Idiomes per a centres Subvencionats
 • Presentació
 • Descripció de les proves MCER
 • Calendari de proves
 • Preus i condicions
 • Context/Observacions
 • Matriculació i normativa
 • Contacte
Inscripció

1º.- Descarregui l'imprès adjunt:

Fitxa d'inscripció col·lectiva.

 

2º.- Empleni la fitxa amb les dades dels seus alumnes, indicant clarament l'examen i data al que es presenta cadascun d'ells.

• Inscrigui als seus alumnes en l'ordre que es presentaran a la prova del speaking (és a dir, l'1 amb el 2, el 3 amb el 4, ...)

• És responsabilitat del centro emissor que el nom de l'alumne coincideixi amb el DNI

3º.- A continuació, realitzi el pagament mitjançant transferència bancària al compte de CICADI.

Catalunya Caixa: 2013-0880-90-0200379453

• En el Concepte de la transferència/ingresso indiqui el nom del centre que la realitza i el nº de cens.

4º.- Enviï'ns la data d'inscripció i el justificant de pagament per correu electrònic a la següent adreça inscripciones@paucasals.com.

Per a major informació consulti les F.A.Q.