L'H* 93 337 19 62 · Granollers 93 860 00 99

Campanya Especial
Acreditació en Idiomes per a centres Subvencionats
 • Presentació
 • Descripció de les proves MCER
 • Calendari de proves
 • Preus i calendaris
 • Context/Observacions
 • Matriculació i normativa
 • Contacte
CAE (Certificate in Advanced English) - C1

Què és l'examen CAE?

Aquest examen es correspon amb el nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. El CAE indica un nivell avançat de coneixements de la llengua anglesa.

El CAE és reconegut per moltes universitats del Regne Unit i altres països anglòfons com a prova de nivell d'anglès suficient per a accedir a cursos d'educació superior.

Per què aquest examen?

El CAE, atorga a l'alumne que ho aconsegueix un nivell de qualificació advanced (avançat) que permet accedir a estudis superiors i entorns de treball altament qualificats

L'alumne que supera un examen CAE demostra que té les següents competències lingüístiques:

• Comprèn textos llargs i lingüísticament complexos.
• S'expressa amb facilitat i espontaneïtat.
• Escriu textos clars, ben estructurats i amb una certa complexitat.

Format de la prova

L'examen consta de 4 proves:

Reading and Use of English
Hauràs de llegir i entendre diferents tipus de textos que inclouen llibres de ficció i no ficció, diaris i revistes.   Duració
90 min.
Writing
Hauràs de redactar dos textos de qualsevol dels següents gèneres: una història curta, una carta, un article, un informe, una crítica o un assaig. Duració
90 min.
Listening
Escoltaràs diversos materials parlats, incloent programes d'actualitat, històries i anuncis públics, i respondràs a preguntes sobre el seu contingut. Duració
40 min.
Speaking
En aquesta part t'examinaràs amb un o dos candidats més, i hauràs de parlar individualment, amb l'examinador i amb els altres candidats. Duració
15 min.

Els examens CAE es poden realitzar mitjançant els sistemes CB (Computer Based) y PB (Paper Based).

FCE (First Certificate in English) - B2

Què és First Certificate in English?

És un examen per a totes les edats que es correspon amb el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Cal esmentar que també hi ha l'examen First for Schools , que sent el nivell i el certificat obtingut el mateix, la diferència és que els continguts i temàtiques de l'examen estan adequats a alumnes en edat escolar.

Per què aquest examen?

El First, també conegut com First Certificate in English (FCE), atorga a l'alumne que ho aconsegueix un nivell de qualificació upper-intermediate (intermedi alt) reconegut mundialment per universitats, empreses i governs.

L'alumne que supera un examen First demostra que té les següents competències lingüístiques:

• Expressar-se de manera clara i matisada sobre temes diversos
• Desenvolupar-se en entorns laborals en anglès
• Viure de manera independent un país anglòfon

Format de la provaa

L'examen First consta de 4 proves:

Reading and Use of English
Hauràs de llegir i entendre diferents tipus de textos que inclouen llibres de ficció i no ficció, diaris i revistes.   Duració
75 min.
Writing
Hauràs de redactar dos textos de qualsevol dels següents gèneres: una història curta, una carta, un article, un informe, una crítica o un assaig. Duració
80 min.
Listening
Escoltaràs diversos materials parlats, incloent programes d'actualitat, històries i anuncis públics, i respondràs a preguntes sobre el seu contingut. Duració
40 min.
Speaking
En aquesta part t'examinaràs amb un o dos candidats més, i hauràs de parlar individualment, amb l'examinador i amb els altres candidats. Duració
14 min.

Els examens First es poden realitzar mitjançant els sistemes CB (Computer Based) y PB (Paper Based).

PET (Preliminary English Test) - B1

Què és l'examen PET?

És un examen per a totes les edats que es correspon amb el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Cal esmentar que també hi ha l'examen PET for Schools , que sent el nivell i el certificat obtingut el mateix, els continguts i temàtiques de l'examen estan adequats a alumnes en edat escolar.

Per què aquest examen?

Els alumnes que superen l'examen PET demostren que han assolit un anglès escrit i oral de nivell intermedi. L'examen PET és integral ja que abasta els quatre coneixements bàsics en l'aprenentatge de l'anglès: Listening, Writing, Reading i Speaking.

L'alumne que supera un examen PET demostra que té les següents competències lingüístiques:

• Permet desenvolupar-se en situacions quotidianes de la vida real
• Capacita utilitzar l'anglès en entorns laborals del tipus administratiu i turístic
• A més a més moltes universitats i estaments oficials reconeixen oficialment el PET

Format de la prova

L'examen consta 4 proves que avaluen diferents habilitats lingüístiques separades en 3 parts:

Listening
(Comprensió auditiva)
Prova en la qual els alumnes han d'escoltar trossos d'un enregistrament i posteriorment realitzar una sèrie tasques per demostrar el seu nivell de comprensió Duració
30 min.
Reading and Writing
(Lectura y escritura)
Amb aquestes dues proves els alumnes demostren la seva capacitat per llegir i escriure textos en anglès Duració
1 h. 30 min.
Speaking
(Expresió oral)
Entrevista realitzada entre un examinador experimentat i l'alumne per demostrar les capacitats adquirides en l'expressió oral Duració
12 min.

Els examens PET es poden realitzar mitjançant els sistemes CB (Computer Based) y PB (Paper Based).

KET (Key English Test) - A2

Què és l'examen KET?

És un examen per a totes les edats que es correspon amb el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Cal esmentar que també hi ha l'examen KET for Schools , que sent el nivell i el certificat obtingut el mateix, la diferència és que els continguts i temàtiques de l'examen estan adequats a alumnes en edat escolar.

Per què aquest examen?

Permet als alumnes obtenir un certificat d'un nivell bàsic d'anglès. L'examen KET és integral ja que abasta els quatre coneixements bàsics en l'aprenentatge de l'anglès: Listening, Writing, Reading i Speaking.

L'alumne que supera un examen KET desmostra que té les següents competències lingüístiques:

• Comprèn i utilitza frases bàsiques
• Comprèn i respon preguntes senzilles
• Escriu textos curts i senzills

Format de la prova

L'examen consta de 4 proves que avaluen diferents habilitats lingüístiques separades en 3 parts:

Listening
(Audició)
Prova en la qual els alumnes han d'escoltar trossos d'un enregistrament i posteriorment realitzar una sèrie tasques per demostrar el seu nivell de comprensió Duració
30 min.
Reading and Writing
(Lectura i escriptura)
Amb aquestes dues proves els alumnes demostren la seva capacitat per llegir i escriure textos en anglès Duració
1 h. 10 min.
Speaking
(Expressió oral)
Entrevista realitzada entre un examinador experimentat i l'alumne per demostrar les capacitats adquirides en l'expressió oral Duració
10 min.

Els examens KET es poden realitzar mitjançant els sistemes CB (Computer Based) y PB (Paper Based).Detalls de les proves

Per a més informació sobre els nivells i les proves premeu els següents enllaços.

Sobre els nivells:

Cambridge English

MCER


F.A.Q