L'H* 93 337 19 62 · Granollers 93 860 00 99

Campanya Especial
Acreditació en Idiomes per a centres Subvencionats
 • Presentació Subvencionats
 • Descripció de les proves MCER
 • Calendari de proves
 • Preus i condicions
 • Context/Observacions
 • Matriculació i normativa
 • Contacte
Context / Observacions


• Les proves poden fer-se per ordinador (CB) o en paper (PB). Li aconsellem el (CB), té avantatges operatius. No obstant això, el seu Centre pot decidir què sistema prefereix.

• El grau de dificultat en els exàmens -CB o PB; estàndards o for School- és idèntic e idèntics són també la qualitat i valor de la credencial aconseguida.

• Les proves s'administressin preferentment a les nostres seus de L'Hospitalet, Granollers, Vilafranca i Tarragona, en les dates assenyalades al calendari.

• Si el nombre de candidats a les proves és de 20 o més, podem desplaçar l'equip examinador al propi centre .Cal, en aquest cas, reunir els requisits que ad hoc assenyala la normativa de Cambridge English.

• El nivell mínim de les convocatòries és A2, ja que aquest és el nivell mínim d'accés a cursos .el màxim serà el C1 o Advanced,(6º any en les EOIs).

• Les proves per a candidats s'administraran preferentment al matí i, si és possible, de Dilluns a Divendres.

•Donada la complexitat de la burocràcia, les dates de les proves orals les comunicarem amb posterioritat a les de la matriculació; aquestes proves solen fer-se en dia diferent a les escrites.